Disclaimer

Heeft u een e-mail van Good Marketing ontvangen, dan is de hierna vermelde informatie op u van toepassing. Good Marketing sluit elke aansprakelijkheid uit in verband met het niet juist, onvolledig of niet tijdig overkomen van de informatie in deze e-mail. Aan de inhoud van de e-mail kunnen dan ook geen rechten worden verleend. Heeft u de e-mail ontvangen maar bent u niet de geadresseerde? Laat het Good Marketing dan z.s.m. weten en verwijder daarna de e-mail.

Print Friendly, PDF & Email