Enquêteren

Enquêteren
Wilt u meer informatie (kwalitatieve/kwantitatieve data) inzake uw doelgroep of product/dienst? In het kader hiervan kunt u enquêteurs “in het veld” inzetten of online enquêteren. Good Marketing verzorgt uw enquête-campagne. Aan de hand van een campagne wordt er o.a. gekeken naar de doelgroep en de manier waarop deze het best kan worden benaderd.

 

Print Friendly, PDF & Email